Despre biserica „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” – sat Bârsana

B

iserica a fost atestată documentar între anii 1326-1346 şi a fost proprietatea cneazului Stanislau, fiul lui Stan Bârsan. În 1406 un document atestă existenţa unui câmp al mănăstirii, semn că biserica exista la acea vreme. Până în 1791, biserica a fost folosită în scopuri monahale, după care a fost desfiinţată. În 1802, sătenii hotărăsc să mute biserica în mijlocul comunităţii lor.

Biserica „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” – din Bârsana – este una din cele opt biserici incluse în Lista Internaţională a Moştenirilor UNESCO. Aşezământul aparţine grupului de biserici tipice pentru Maramureş, cu dimensiuni reduse şi acoperiş în două ape. Este situată în partea central nordică a satului, pe o movilă din cimitirul vechi, înconjurată de o livadă, este de dimensiuni reduse şi foarte întunecată înăuntru.

Este realizată din grinzi mari de stejar amplasate pe o fundaţie din blocuri masive de piatră. Văzută din exterior, biserica pare a fi de tip sală, dar în interior este împărţită prin pereţi separatori conform ritualului ortodox tradiţional.

P

ronaosul este foarte strâmt, cu tavanul foarte jos, cu plăci peste grinzi. Este separat de naos printr-o uşă centrală cu deschidere boltită, flancată de două deschideri rectangulare boltite în partea exterioară. Nu are ferestre, iar intrarea în pronaos se face printr-o uşă cu ancadrament rectangular.

Are un plan dreptunghic cu o absidă poligonală în altar, care este un pic mai îngust decât corpul edificiului.

Pictura este realizată de Toader Hodor şi Ioan Plohod şi este de o calitate deosebită, fapt care a contribuit la includerea bisericii pe Lista Internaţională a Moştenirilor.  Pe peretele de sud se păstrează un mic fragment din „Cetele Drepţilor”, care face parte din ansamblul „Judecăţii de Apoi”.

Scenele pictate, mai ales cele din naos şi altar au fost influenţate de stilurile baroc şi rococo, apărute în Transilvania în timpul ultimului sfert al veacului al XVIII-lea. Culorile, în care predomină albul, albastru, roşu şi ocru, creează senzaţia de spaţiu şi lumină.

Virtual tour „Intrarea Maicii Domnului in Biserica”

Harta– Bârsana

Start typing and press Enter to search