Despre Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Călinești

S

ituată pe partea estică a satului Călineşti, biserica „Naşterea Maicii Domnului” a suferit modificări drastice la începutul secolului al XIX-lea. Fiecare perete este construit doar cu cinci grinzi de stejar, dar secţionarea fiecărei jumătăţi de grindă este la aproape o jumătate de metru. Grinzile sunt unite prin cuie de lemn, iar colţurile sunt legate printr-o tehnică veche. La început planul bisericii a fost unul tradiţional, cu pronaos dreptunghiular şi cu naos şi altar poligonal. În secolul al XIX-lea peretele nordic al clădirii este mutat cu trei metri mai la nord, ceea ce a dus la forma actuală înclinată, dar şi la distrugerea picturilor murale din secolul al XVIII-lea. O dată cu mutarea peretelui s-a adăugat şi portalul, neobişnuit de mare, în faţa intrării din faţada sudică. Uşa de la intrare impresionează prin proporţii, având ca singură decoraţiune o cruce gravată.

Acoperişul este cu un singur rând de streşini, iar turla este foarte scurtă, deşi la început era bine proporţionată.

P

odeaua originală era făcută din lut, dar actuala podea este din placaj de lemn pentru pronaos şi pentru cea mai mare parte din naos. Altarul şi locul din faţa catapetesmei, folosite de preoţi, se poate observa că sunt din lespezi de piatră. Ele sunt uşor ridicate, formând o platformă care delimitează acest spaţiu sacru de spaţiul laic din faţă.

Deasupra platformei, două grinzi marchează aceeaşi separare.Există două motive decorative şi se pot observa câţiva serafi pictaţi pe bolta altarului. Pe pereţi, pe registrul întâi, sunt întruchipaţi în picioare Sfinţii Ierarhi ţinând în mâini cărţile pe fondul arhitectural. Chiar deasupra ferestrei se află scena Coborârii de pe Cruce.

Naosul are o boltă înaltă, pe care este pictat Tatăl, cu un seraf deasupra capului şi cu un altul în picioare, prin care se reprezenta la început Sfânta Treime. Pe registrul întâi, pe partea sudică a bolţii sunt cinci scene din Geneză. Pe partea nordică a bolţii sunt scene din Vechiul Testament.

Catapeteasma a fost zugrăvită de faimosul pictor local de biserici Alexandru Ponehalschi, în 1764, într-un stil adaptat spaţiilor mici. Acesta aminteşte de miniaturile făcute pe manuscrise.  Catapeteasma are două uşi impetuoase sculptate şi doar o uşă a diaconului. Este o formă de structură arhaică şi mai mică, potrivită bisericilor mici

Virtual tour”Nașterea Maicii Domnului „din Călinești

Harta Călinești

Start typing and press Enter to search