Despre Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Cărpiniș

M

onument de arhitectură, inclus pe Lista Naţională a Monumentelor Istorice, biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Cărpiniş a fost construită ca lăcaş de cult ortodox în a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Surse documentare amintesc ca s-ar fi construit în 1757.

Biserica va mai fi mutată încă o dată, pe actualul amplasament. Nu se cunoaşte cu exactitate anul strămutării, dar se crede că aceasta a avut loc în 1812.

Biserica s-a aflat iniţial în vatra veche a satului, pe locul numit „Cărpinişul Vechi”, de unde a fost mutată odată cu satul, în locul numit „Dumbrava”, cu 4 km mai spre sud.

R

econstruirea bisericii în noul loc s-a făcut pe cheltuiala a şapte familii, contribuţia cea mai importantă revenindu-i familiei Conţ Ioan, potrivit inscripţiei de pe una din icoane; „Făcutu-s-a această sfântă biserică şi icoana hramului Adormirea Maicii Domnului, de către mine, io boier Conţ Ioan”.

Potrivit menţiunii de pe una din icoane, iconostasul şi o parte din icoane au fost pictate în anul 1760: „Această icoană făcută de robul Domnului, boier Konta Ion, de la Karpenias 1760”.

Până în 1882, biserica suferă mai multe modificări planimetrice. Astfel, se adaugă pridvorul pe latura de vest, se zideşte vechea intrare, se adaugă laturile de sud şi nord ale absidei altarului, mărindu-i-se suprafaţa. Prin această ultimă modificare, planul bisericii devine unul atipic, absida nemaifiind decroşată.

Pronaosul bisericii este cu tavan drept, naosul cu boltă semicilindrică, iar la vest cu cafas cu urme de pictură. Altarul este hexagonal are bolta semicilindrică şi o parte – calotă sferică

Virtual tour”Adormirea Maicii Domnului” din Cărpiniș

Harta Cărpiniș

Start typing and press Enter to search