Despre Biserica „Nașterea Fecioarei” din Ieud Deal

B

iserica „Naşterea Fecioarei” din Ieud este una dintre cele mai frumoase lăcaşuri de cult din Maramureş, fiind impresionantă şi datorită amplasării sale pe un versant pietros, pe malul pârâului Ighişor, în cimitirul satului.

Ea este o veritabilă catedrală de lemn, fiind un exemplu eminent de biserică tipică pentru Maramureş, realizată prin tehnica tradiţională. Este totodată o dovadă a abilităţii ieşite din comun a artizanilor de lemn, dar şi o mărturie a vieţii religioase a comunităţii. Toate acestea au constituit argumente pentru înscrierea bisericii pe Lista Internaţională a Moştenirilor UNESCO.

Biserica a fost construită probabil în cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, când a fost înlocuită vechia biserică de lemn, distrusă de tătari.

Ridicată după 1717, biserica şi-a păstrat forma şi substanţa originare, în interior fiind remarcate după reconstrucţie doar două schimbări faţă de aspectul originar: tribuna de pe peretele de vest al naosului şi deschiderea practicată în peretele pronaosului

P

lanul este cel obişnuit în bisericile ortodoxe, volumetria fiind tipică pentru bisericile din Maramureş, cu acoperiş în două ape, fără portic. Remarcabil este spaţiul interior, poate cel mai elaborat din punct de vedere al concepţiei, al realizării tehnice şi al detaliilor sculptate, elementele structurale sunt utilizate ca elemente decorative. Este amplasată pe un soclu de piatră joasă pe care se ridică pereţii din grinzi groase de brad, în formă paralelipipedică. Planul se compune din pronaos, naos şi altar. Pronaosul şi naosul formează corpul principal al bisericii la care se adaugă, la est, altarul decroşat, poligonal.

Scara de acces în turn, tăiată dintr-o singură bucată de lemn, contribuie la configurarea unui ansamblu autentic, arhaic şi rafinat.

Pictura interioară a fost realizată de Alexandru Ponehalschi, probabil în 1782, acesta fiind cel mai important reprezentant al stilului tradiţional de factură post-bizantină în pictura murală şi de icoane din Maramureşul celei de-a doua jumătăţi a secolului XVIII. În naos, tema principală este Judecata de Apoi, pictată pe peretele de apus. Pe bolta naosului este reprezentat „Cel-Vechi-de-Zile”, purtând pe piept Sfântul Duh sub formă de porumbel. Pe peretele lateral al bolţii, într-un registru continuu de la sud la nord, sunt reprezentate scene din Vechiul Testament. Picturile formează una din cele mai bine păstrate entităţi ale picturilor murale post-bizantine din Maramureş. ele sunt făcute din bucăţi textile tratate cu uns strat preparat de var şi ataşate de buşteni. Programul iconografic este special şi impresionant, scenele fiind aranjate în registre. Puteţi observa cum fiecare pictură este legată de cele vecine. Nici un colţ al bisericii n-a rămas nepictat, iar inscripţiile sunt scrise în limba română, cu caractere chirilice.

Virtual tour „Nașterea Fecioarei” din Ieud Deal

Harta Ieud Deal

Start typing and press Enter to search