Despre Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” – Plopiş

C

onstruită între anii 1796-1798, Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Plopiş este situată în partea central-nordică a satului, în incinta cimitirului, fiind înconjurată de păşuni şi pomi fructiferi. Este plasată pe vârful unei coline pentru a dialoga cu biserica din Şurdeşti al cărei model l-a preluat parţial, reprezentând simbioza perfectă între relief, natură şi creaţia omului. Tehnica execuţiei, proporţiile  armonioase, decoraţiile sculptate şi pictate, precum şi aşezarea bisericii justifică includerea ei pe Lista Internaţională a Moştenirilor UNESCO.

Configuraţia volumetrică, silueta şi monumentalitatea reprezintă o interpretare originală a tipologiei specifice bisericilor din nordul Transilvaniei.

Planul bisericii este compus din portic, pronaos, naos şi altarul decroşat, de plan pentagonal din partea de est. Pereţii sunt din grinzi tăiate în pătrate groase şi sunt susţinuţi pe o fundaţie joasă formată din blocuri de piatră. Turla de deasupra pronaosului are un balcon cu 16 stâlpi şi arcuri. Pe colţurile turlei se află patru vârfuri decorative mici. Ferestrele bisericii sunt foarte mici, aranjate în perechi, una mai mică deasupra uneia mai mari. Chenarul superior al ferestrelor are forma unui arc ascuţit şi elegant.

P

ronaosul este foarte întunecat, cu doar o pereche de ferestre, în timp ce în naos sunt opt ferestre, iar în altar şase. Pronaosul are o uşă cu ancadrament rectangular pe partea de est şi un plafon plat din plăci aşezate pe bârne. Este separat de naos printr-un perete traversat de o uşă centrală şi două alte deschideri rectangulare laterale. Pronaosul este acoperit cu o boltă trilobată sprijinită pe console laterale. Podeaua este făcută din lespezi mari de piatră.

Picturile au fost făcute în 1811 de Ştefan din Şişeşti, lucru atestat prin inscripţia care se poate vedea pe una dintre icoane. În acelaşi an a fost sfinţită şi, în actul întocmit cu această ocazie se găseşte numele fondatorului său:”Această biserică a fost făcută pentru noi de preotul Damian.” Pictura este conservată în bolţi şi pe iconostas, restul pereţilor fiind zugrăvit. Plafonul de deasupra pronaosului a fost înlocuit şi pictat cu stele. Scena dominantă pe bolta pronaosului este Sfânta Treime, în reprezentare occidentală şi Fecioara situată mai la est.

Virtual tour”Sfinții arhangheli” din Plopiș

Harta Plopiș

Start typing and press Enter to search