Despre Biserica „Sfânta Paraschiva” – Poienile Izei

B

onstruită în anul 1604, Biserica  „Sfânta Paraschiva” din Poienile Izei este una dintre cele mai vechi biserici de lemn din Maramureş. Valoarea sa este dată nu doar de vechime, ci şi de faptul că reprezintă un exemplu de evoluţie a tipului de edificiu de cult specific Maramureşului. Pe parcursul existenţei sale, biserica s-a dezvoltat în funcţie de gustul proprietarilor, a tradiţiei cultului şi a credinţei religioase din comunitate.  Impresionantă prin formele sale clare, prin elementele structurale aparent tratate astfel încât să devină decorative, biserica este inclusă în Lista Internaţională a Moştenirilor UNESCO.

Biserica este amplasată la aproximativ 200 m de centrul satului, în incinta cimitirului, pe un soclu de piatră, având la bază un cadru de bârne masive de strejar care susţine întreaga construcţie. De dimensiuni relativ modeste, biserica este construită din grinzi de brad, dispuse în formă paralelipipedică, dispuse în straturi orizontale şi asamblate în „coadă de rândunică”. Structura este formată din nouă stâlpi de brad, intrarea în biserică făcându-se prin partea sudică.

Planul bisericii conţine porticul, pronaosul, naosul şi altarul, având altarul pătrat mai strâmt decât corpul principal, caracteristică aparţinând bisericilor vechi. În secolul al XVIII-lea, biserica se măreşte pe partea de vest prin porticul şi tribuna naosului. Aceste modificări au fost cerute de credincioşi pentru a respecta modelul bisericilor din Maramureş, cu acoperişuri în două ape.

N

aosul este foarte înalt, are o lărgime de 5 m şi este luminat prin opt ferestre. Bolta a fost îngustată prin folosirea grinzilor pe fiecare parte. Pe ea se află reprezentarea Sfintei Treimi, iar pe pereţi se află scene din Noul Testament, înfăţişând Viaţa şi Patimile lui Iisus. De asemenea, sunt numeroase scene din Vechiul Testament. Una dintre ele, unică în zonă, îl arată pe Iisus în chip de pelican care îşi hrăneşte puii cu sângele inimii Sale.

Acoperişul bisericii este etajat, nivelul inferior fiind prevăzut cu o streaşină largă care înconjoară biserica de jur împrejur, inclusiv porticul.

Conform menţiunii din inscripţia de la piciorul bolţii din naos, biserica a fost pictată în întregime în anul 1794, în stil post-bizantin de Gheorghe din Dragomireşti. Pictura s-a conservat foarte bine, culorile fiind mai importante pentru unitatea picturilor compoziţia propriu-zisă a scenelor. Tema dominantă a naosului este Judecata de Apoi, pictată pe pereţii de vest, nord şi o parte din peretele sudic. Sunt înfăţişate diferite grupuri de străini, turci, tătari, ţigani arabi sau oameni imorali, care înfruntă Judecata de Apoi.

Virtual tour”Sfânta Paraschiva din Poienile Izei

Harta Poienile Izei

Start typing and press Enter to search