Despre Biserica „Sfinții arhangheli” din Rozavlea

C

onsiderată una dintre cele mai reuşite creaţii ale arhitecturii populare maramureşene, Biserica de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Rozavlea dă impresia de grandiozitate, datorită turlei înalte şi acoperişului ascuţit cu două rânduri de streşini. Absida poligonală a altarului este acoperită cu propriul acoperiş, uşor mai coborât.

A fost construită între anii 1716-1720, fiind pictată în 1775, dar şi mai târziu – în 1825 – de meşterul Ioan Plohod din Dragomireşti în tempera grasa, care dă îi dă un aspect bogat şi strălucitor.

Intrarea în biserică se face printr-un portal deschis spre faţada vestică, unde se poate observa o pictură foarte rară: Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Expunerea la mediu a deteriorat o mare parte a picturii. Picturile interioare au fost aplicate pe materiale textile, ataşate de bolţi şi de pereţi peste varul preparat. Picturile de pe pereţi au fost curăţate în timp.

P

ronaosul are obişnuitul tavan plat al bisericilor de lemn. Tema principală est Judecata de Apoi pe peretele vestic, în jurul uşii de intrare, continuându-se pe peretele  nordic. Pe bolta din naos se află Sfânta Treime, iar în colţuri se află Evangheliştii scriind. Părţile inferioare ale bolţii arată pe partea nordică Scara lui Iacob şi un peisaj cu copaci.

Pe partea sudică sunt Sfântul Ilie cu Carul de Foc şi Sfântul Ilie pierzându-şi tunica. Catapeteasma care separă altarul de naos, combină armonios sculptura cu pictura.

Sunt expuse icoanele, iar in timpul primelor decenii ale secolului al XX-lea, noi icoane au fost pictate şi aşezate pe structura de lemn, în stil baroc.

Virtual tour”Sfinții arhangheli din Rozavlea

Harta Rozavlea

Start typing and press Enter to search