Despre Biserica „Cuvioasa Paraschiva” din Sat Șugatag

B

iserica „Cuvioasa Paraschiva” din Sat Şugatag este una dintre cele mai impresionante biserici de lemn din Maramureş, fiind un exemplu de vârf al arhitecturii lemnului.

Planul dreptunghiular are un acoperiş înalt cu streşini duble, iar altarul poligonal are un acoperiş cu un singur rând se streşini. Acoperişul greoi este sprijini de console sculptate, formate din capetele încrucişate ale grinzilor superioare ale pereţilor.

Neexistând portal, intrarea în biserică se face prin faţada vestică. Tocul uşii este masiv, alcătuit din mai multe chenare, unui în interiorul celuilalt.

Î

Acestea sunt delimitate de decoraţiuni de funii răsucite, de diferite dimensiuni, şi de legături formate din triunghiuri imprimate şi de coţi de lup. O funie răsucită începe din ambele părţi ale uşii şi înconjoară biserica la nivelul ochiului.

În interior, există câteva fragmente păstrate din pictura murală originală din anul 1753, dar cele mai multe picturi sunt dintr-o perioadă ulterioară.

Pronaosul este un spaţiu mai înalt decât de obicei şi este acoperit de un tavan plat. Pe peretele vestic se află interpretarea Judecăţii de Apo.

Naosul are o boltă înaltă cu o interpretare din secolul al XIX-lea a Tatălui ţinând lumea în mâinile Sale. În altar, există o inscripţie cu anul 1812. Cu toate acestea scenele au fost pictate la începutul secolului al XX-lea. Stilul de aici este mai rigid decât în alte părţi ale bisericii, iar scenele sunt pictate direct pe grinzile din lemn, indiciu al aplicării târzii.

Virtual tour”Cuvioasa Paraschiva Șugatag

Harta

Start typing and press Enter to search