Despre Biserica Sfinții arhangheli din Șurdești

C

u o turlă care măsoare de trei ori mai mult decât înălţimea edificiului, Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Şurdeşti, denotă prezenţa în Maramureş a unor constructori nu doar ingenioşi, ci geniali.

Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Şurdeşti a fost cea mai înaltă biserică de lemn din Europa, având o înălţime de 72 m, din care turla are 54 m, până în urmă cu câţiva ani, când s-a construit la Săpânţa o biserică de 78 m. Edificiul este inclus pe Lista Internaţională a Moştenirilor UNESCO.

După cum se poate observa, deasupra uşii de la intrare există o inscripţie cu caractere chirilice, care este dovada construirii în 1766 a acestei biserici catolice, de către meşterul Macarie. Deşi nu este în Ţara Maramureşului, biserica este una tipic maramureşeană, chiar din perioada de maturare a acestui stil. Deşi turla e foarte înaltă, întregul armonios aproape atinge perfecţiunea estetică.

E

Edificiul este dreptunghiular cu absida altarului poligonală. Acoperişul are două rânduri de streşini care înconjoară biserica, iar acoperământul unitar acoperă şi altarul. Între cele două streşini se află un rând de ferestre. Pereţii sunt din grinzi de stejar aşezate pe o fundaţie de piatră. În stilul caracteristic zonei Lăpuş, în colţurile acoperişului sunt patru mici vârfuri.

Monumentală, solidă, bine amplasată, cu decoraţiuni bine dozate şi executate cu o deosebită grijă pentru detaliu, această biserică este unică, inegalabilă din punct de vedere al performanţei structurale.

Biserica presupunea iniţial trei spaţii necesare cultului: pronaos, naos şi altar. În secolul al XIX-lea a fost mărit porticul etajat.

Pictura altarului este opera pictorului Ştefan din anul 1783, naosul este pictorului Stan, iar pronaosul se pare că a fost pictat de un ucenic al lui Stan.

Virtual tour”Sfinții arhangheli Șurdești

Harta Șurdești

Start typing and press Enter to search